ANKETA

Ali bi želeli postati podjetnik/-ca ?
 


ANGLEŠČINA

Tečaji splošne in poslovne angleščine ter priprava na "BRITISH COUNCIL" izpite:

a) IELTS : za delo  v tujini in študij. Veljavnost certifikata – 2 leti

b) CAE : splošna angleščina (C1)

c) CPE : splošna angleščina (C2)

d) BEC : poslovna angleščina (Preliminary)

e) BEC : poslovna angleščina (Vantage)

 

1. Poslovna komunikacija z možnostjo »Cambridge English« izpita

Elektronska komunikacija, pisanje uradnih sporočil, poslovno besedišče, kodeksi, kulturni vzorci v mednarodnem poslovnem svetu, slovnica, konverzacija, analiza podatkov, diskusije o aktualnih temah.

2. Angleščina – splošno

A) Začetni / osnovni program

Osnovno besedišče za sproščeno sporazumevanje, uporabne fraze za pogovore o vsakdanjih ter družabnih temah, osnovna slovnica, kratka ter enostavna besedila, sposobnost izražanja splošnega počutja, opisovanje stanj, situacijska uporaba.

B) Nadaljevalni program

Širše besedišče, kompleksnejša slovnica, uporaba skoraj vseh slovničnih časov, sposobnost izražanja mnenj, tekoča komunikacija (aktualne teme), situacijska uporaba, daljša besedila, frazeološko izražanje.

C) Napredni program

Široko besedišče, kompleksnejša slovnica, uporaba vseh slovničnih časov, sposobnost izražanja mnenj ter argumentiranje, tekoča komunikacija (aktualne teme), kompleksnejša literarna/strokovna besedila, uporaba jezika na višjem zahtevnostnem nivoju.

3. Priprava na British Council izpite

a) IELTS : za delo  v tujini in študij. Veljavnost certifikata – 2 leti

b) CAE : splošna angleščina (C1)

c) CPE : splošna angleščina (C2)

d) BEC : poslovna angleščina (Preliminary)

e) BEC : poslovna angleščina (Vantage)

 

 

UMAR-napoved-SLO

BDP (realna rast)
2017: 3,6 %, 2018: 3,2 %

Povprečna inflacija
2017: 1,8 %, 2018: 1,6 %

ZAVOD ZA GOSPODARSTVO, Powered by Joomla!