ANKETA

Ali bi želeli postati podjetnik/-ca ?
 


NAŠ KODEKS ETIKE

 

Verjamemo, da smo odgovorni našim svetovancem, podjetnikom, njihovim zaposlenim in njihovim družinam ter vsem uporabnikom naših storitev katerim prenašamo svoje znanje za obstoj in nadaljnji razvoj njihovih podjetij ter skrbimo za njihovo zadovoljstvo.

 

Za zadovoljitev njihovih potreb mora biti naša storitev visoke kakovosti.

 

Naročila naših svetovancev morajo biti izpolnjena hitro in natančno.

 

Odgovorni smo vsem zaposlenim in vsem, ki z nami kakorkoli sodelujejo.

 

Vsak mora biti upoštevan kot posameznik.

 

Naši zaposleni morajo pri svojem delu čutiti varnost.

 

Delovni pogoji morajo biti čisti, urejeni in varni.

 

Zaposleni morajo čutiti svobodo do izražanja predlogov in pritožb.

 

Vsi, ki so bili izbrani za to delo, morajo imeti enake možnosti za ohranitev zaposlitve, njihov razvoj in napredovanje.

 

Zagotoviti moramo sposoben management, njihovo delovanje pa mora biti korektno in etično.

 

Odgovorni smo skupnostim v katerih živimo in delamo ter celotnemu okolju.

 

Biti moramo dobri državljani, podpirati moramo dobre posle ter poravnati pravičen delež davkov.

 

Spodbujati moramo družbeni napredek in skrbeti za blaginjo.

 

Ohranjati moramo bogastvo, varovati okolje in naravne vire.

 

Odgovorni smo ustanovitelju.

 

Poslovanje mora prinašati velik presežek prihodkov in ga v celoti porabimo za lastni razvoj.

 

Preizkušati moramo nove ideje.

 

Nadaljevati z raziskovalnim delom, razvijati nove programe, ter za svoje napake odgovarjati.

 

Zagotoviti moramo nove storitve in produkte.

 

Ustvariti moramo rezerve za težje čase.

 

S poslovanjem v skladu s predhodno naštetimi načeli se zavezujemo k uspehu!

 

Last Updated on Saturday, 06 July 2013 19:58
 

UMAR-napoved-SLO

BDP (realna rast)
2017: 3,6 %, 2018: 3,2 %

Povprečna inflacija
2017: 1,8 %, 2018: 1,6 %

ZAVOD ZA GOSPODARSTVO, Powered by Joomla!