ANKETA

Ali bi želeli postati podjetnik/-ca ?
 


E-mail

Ne dovolite, da vam nepredvideni dogodki ogrozijo vaše poslovanje. Zato smo za vas z zavarovalnicami  pripravili KAKOVOSTNE rešitve po IZJEMNO UGODNI CENI, ki Vam bodo omogočile ZNIŽANJE STROŠKOV obstoječih zavarovanj ter pripomogle k obstoju in nadaljnjem razvoju Vašega podjetja.

Zavarovanje zgradb in opreme

Z zavarovanjem poslovnih zgradb in opreme se zavarujemo pred daljšimi izpadi v delovnem procesu in nepredvidenimi stroški, ki so posledica nezgod ali naravnih nesreč in so lahko odločilnega pomena za uspešno poslovanje podjetja.

Zavarovanje zalog

Zaloge materialov, plemenitih kovin, polizdelkov in izdelkov, ki jih podjetje hrani za uporabo, predelavo ali prodajo v svojem delovnem procesu zavarujemo pred škodo nastalo v naravnih nesrečah, nezgodah in tatvinah.

Zavarovanje računalnikov

Večina podjetij se danes pri svojih delovnih procesih zanaša na informacijsko infrastrukturo. Vsaka škoda, okvara ali celo izguba podatkov je lahko usodnega pomena za poslovanje, zato nudimo tudi zavarovanje računalniške opreme in elektronskih aparatov.

Strojelomno zavarovanje

Škoda ali okvara na strojih, napravah in orodjih lahko pomeni motnjo v delovnem procesu in velik strošek za podjetje. S strojelomnim zavarovanjem, ki krije tovrstne škodne primere, se zavarujete pred nepredvidenimi večjimi izdatki.

Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara

Ogenj na svojem pohodu uničuje vse, kar mu pride na pot. Ne dovolite, da uniči trud, dosežke in cilje, ki ste si jih zadali kot podjetje. Z zavarovanjem delovnega zastoja zaradi požara se boste lahko hitreje spet postavili na noge in nadaljevali s poslovanjem.

Zavarovanje odgovornosti

V procesu poslovanja podjetja lahko pride do škodnih primerov, ki jih krijemo z zavarovanjem splošne, poklicne ali proizvajalčeve odgovornosti. Zavarovanje splošne odgovornosti krije civilno-pravne odškodninske zahtevke, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti zavarovancu zaradi nezgod, ki imajo za posledico škodo na osebah ali lastnini. Z zavarovanjem poklicne odgovornosti so krite škode zaradi malomarnosti, napake ali opustitve poklicne dolžnosti zavarovanca in njegovih zaposlenih. Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti pa krije stroške, nastale zaradi odgovornosti zavarovanca za telesne poškodbe ali poškodbe lastnine, ki izhajajo iz izdelkov, delov ali storitev, ki so predmet njegovega poslovanja.

Zavarovanje zaposlenih

V sklopu zavarovanj zaposlenih nudimo kolektivno nezgodno zavarovanje, ki krije nesreče, katerih posledice so smrt, invalidnost, prehodna nezmožnost za delo ipd., ter kolektivno življenjsko zavarovanje, ki združuje življenjsko zavarovanje in varčevanje z možnostjo rentnega izplačila.

Last Updated on Sunday, 11 March 2018 03:36
 

UMAR-napoved-SLO

BDP (realna rast)
2017: 3,6 %, 2018: 3,2 %

Povprečna inflacija
2017: 1,8 %, 2018: 1,6 %

ZAVOD ZA GOSPODARSTVO, Powered by Joomla!